VAHERI, EERO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 244
Datum beviljat 07.11.1987