MYHRBERG, CARINA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 242
Datum beviljat 07.11.1987