LEHTONEN, PERTTI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 241
Datum beviljat 07.11.1987