KIVIHARJU, KARI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 240
Datum beviljat 07.11.1987