KIVI, OLLI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 239
Datum beviljat 07.11.1987