JOHANSSON, GUNNAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 238
Datum beviljat 07.11.1987