IMMONEN, JORMA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 237
Datum beviljat 07.11.1987