HIRVONEN, RAIMO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 235
Datum beviljat 07.11.1987