HESS, BERNDT

Förtjänsttecken Silver
Nummer 234
Datum beviljat 07.11.1987