HALLBERG, MIKAEL

Förtjänsttecken Silver
Nummer 233
Datum beviljat 07.11.1987