HAKALA, RAULI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 232
Datum beviljat 07.11.1987