HAGMAN, MATTI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 231
Datum beviljat 07.11.1987