GUSTAVSSON, RAINER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 230
Datum beviljat 07.11.1987