EKLUND, THURE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 228
Datum beviljat 07.11.1987