STORSKRUBB, BERTEL

Förtjänsttecken Guld
Nummer 31
Datum beviljat 15.04.1967