BJÖRN, MARKKU

Förtjänsttecken Silver
Nummer 226
Datum beviljat 07.11.1987