BERGSTRÖM, CARL-JOHAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 225
Datum beviljat 07.11.1987