ALMQVIST, SUNE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 224
Datum beviljat 07.11.1987