RÄIKE, TORSTI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 223
Datum beviljat 10.03.1984