ÖSTERHOLM, ROLF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 221
Datum beviljat 22.10.1982