ÅBERG, GÖRAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 219
Datum beviljat 22.10.1982