WETZELL, STIG

Förtjänsttecken Silver
Nummer 218
Datum beviljat 22.10.1982