UUTTU, TUULA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 217
Datum beviljat 22.10.1982