SUOMINEN, JUKKA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 216
Datum beviljat 22.10.1982