SUNDBERG, STIG

Förtjänsttecken Silver
Nummer 215
Datum beviljat 22.10.1982