RÄIHÄ, LASSE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 213
Datum beviljat 22.10.1982