RIIHIRANTA, HEIKKI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 211
Datum beviljat 22.10.1982