PERSSON, FOLKE U

Förtjänsttecken Silver
Nummer 210
Datum beviljat 22.10.1982