PELTONEN, ESA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 209
Datum beviljat 22.10.1982