NIEMIKORPI, VEIKKO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 208
Datum beviljat 22.10.1982