HESS, HELMUTH

Förtjänsttecken Guld
Nummer 29
Datum beviljat 15.04.1967