NIEMELÄ, VEIKKO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 207
Datum beviljat 22.10.1982