MORING, BÖRJE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 206
Datum beviljat 22.10.1982