MOBERG, FRANK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 205
Datum beviljat 22.10.1982