KAURIA, RAUNO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 203
Datum beviljat 22.10.1982