JULKUNEN, HANNES

Förtjänsttecken Silver
Nummer 202
Datum beviljat 22.10.1982