HELMINEN, HANS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 201
Datum beviljat 22.10.1982