GUSTAFSSON, PER-IVAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 199
Datum beviljat 22.10.1982