GLANZ, TOROLF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 197
Datum beviljat 22.10.1982