FREDRIKSSON, TIMO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 196
Datum beviljat 22.10.1982