FINNE, BJÖRN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 195
Datum beviljat 22.10.1982