FEDERLEY, BJÖRN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 194
Datum beviljat 22.10.1982