BERGSTRÖM, HANS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 193
Datum beviljat 22.10.1982