ÅSTRÖM, ÅKE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 192
Datum beviljat 22.04.1982