YLILUOMA, SEPPO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 191
Datum beviljat 01.04.1977