VÄISÄNEN, MATTI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 190
Datum beviljat 01.04.1977