VIRTANEN, JORMA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 189
Datum beviljat 01.04.1977