WESTERDAHL, KRISTER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 188
Datum beviljat 01.04.1977