TALLQVIST, ROLF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 187
Datum beviljat 01.04.1977