STORSKRUBB, BJÖRN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 186
Datum beviljat 01.04.1977